หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 6 มิ.ย. 2566 : (554 Hits)
          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รองผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ , นางเมธาวี เทพมณี ศึกษานิเทศก์ , นางหัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศก์ ,นายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ , นางสาวนิธิดา ทองใส ศึกษานิเทศก์ ,นางสาวอรุณี เพชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ,นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมโรงเรียนละ 2 คน สหวิทยาเขตชุมพร 1 และสหวิทยาเชตชุมพร 2 ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง