หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 10 มิ.ย. 2566 : (554 Hits)
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยมี นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิด การอบรม มีครูผู้ช่วยในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 109 คน ในวันแรก ของการอบรมจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ในตำแหน่งครูและผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมเสวนา และอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดย กลุ่มงานกฏหมายและคดี กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากคณะวิทยากรภายนอก ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง