หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 15 มิ.ย. 2566 : (557 Hits)
          วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) โดยมุ่งสู่การพัฒนา นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Zoom Application โดยมี นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนและจุดเน้น นางผกา สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา นางภัทรภร พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) ระตับต้น (Beginner) และได้รับเกียรติจาก นางพจนารถ ทวิชสังข์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวัดประดู่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน นางสาวจินตมาศ ศิลปะพรหมมาศ รองประธานกรรมการมูลนิธินิเวศวิถี บรรยายเรื่องกิจกรรมนิเวศวิถี/ขั้นตอนสู่การเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ร่วมทั้งมีการสะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จการดำเนินงานสู่โรงเรียนอีโคสคูล ณ จุดส่งสัญญาณห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง