หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 20 มิ.ย. 2566 : (558 Hits)
          วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ณ หอประชุมพระธรรมโกศาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โดย นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 105 คน คณะวิทยากร 27 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์และเเนวทางในการเสริมสร้างความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงาน 3) เพื่อให้มีการส่งเสริมและประสานเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเเละนักศึกษา 4) เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา/มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี(ขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ)

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง