หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ติดตามการทดลองใช้เครื่องมือประเมินระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สํานักทดสอบทางการศึกษา)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 23 มิ.ย. 2566 : (551 Hits)
          วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ และนางสาวปิยรัตน์ พารเพิง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการทดลองใช้เครื่องมือประเมินระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สํานักทดสอบทางการศึกษา) เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย อํานาจจําแนก ความตรง ความเที่ยง อันจะนําไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพเครื่องมือให้มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน สามารถใช้ในการประเมินผู้เรียน ซึ่งมีกําหนดเก็บข้อมูลภาคสนามใน 4 ภูมิภาค จังหวัดชุมพร คือโรงเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โดยมี นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางรักษิณา ยอดมงคล ผู้อำนวยโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก สำหรับการลงติดตาม ในครั้งนี้

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง