หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 11 ก.ค. 2566 : (551 Hits)
          วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้วผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางเมธาวี เทพมณี และนางสาวนิธิดา ทองใส ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายนวพล ดันสูงเนิน ผอ.รร.ศรียาภัย,ว่าที่ร้อยตรีปริญญา พงศ์กาสอ ผอ.รร.ศรียาภัย2, นางสาวปวีณา นาคหกวิค ผอ.รร.ปากน้ำชุมพรวิทยา, นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์ รองผอ.รร.สอาดเผดิมวิทยา และนางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่ รองผอ.รร.ท่าข้ามวิทยา ได้ลงนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล (Personalized Learning) ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง