หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 17 ก.ค. 2566 : (553 Hits)
          วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เพื่อให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน" จัดให้มีการเสวนาใน หัวข้อ"ประสบการณ์การบริหารสู่องค์กรสมรรถนะสูง"โดยอดีตผู้บริหารสถานศึกษาผู้มากประสบการณ์ นายวิรัช เศวตศิลป์ นายบัญญัติ สุขขัง และนางสาวรัญจวนตรี ขุนไขยรักษ์ นำการเสวนาโดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนางานเชิงระบบสู่องค์กรสมรรถนะ โดยนายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา แบ่งกลุ่มตามภารกิจงานสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กลุ่มเป้าหมาย คือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน ๗๙ คน ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุสูงราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง