หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกแกนนำ "การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 19 ก.ค. 2566 : (551 Hits)
          การนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกแกนนำ "การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกแกนนำ "การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการนี้ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรเป็นประธาน และดำเนินการนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกโรงเรียนและครูแกนนำการใช้แหล่งเรียนรู้ ฯ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละสหวิทยาเขต บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ.ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง