หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 4 ส.ค. 2566 : (550 Hits)
          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำโดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขต จัดให้มีกิจกรรม สพม.ปันสุขเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของจำเป็นแก่นักเรียน พร้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้แก่โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านน้อยในป่าใหญ่” โดย นางสาวเมธยา ภูมิระวิ และรับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรมนำสู่การพัฒนาองค์กร ชุมชน อย่างยั่งยืนโดย นายอำพล ธานีครุท ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร / การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ บ้านเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง