หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อรองรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 9 ส.ค. 2566 : (554 Hits)
          วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อรองรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฏร์ธานี โดยมีนางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทั่วประเทศ และคณะทำงาน จำนวน 315 ท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวถึง ความสำคัญจำเป็นของการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด สพฐ. ให้หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยการพัฒนาทักษะ สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษา หารือ ให้และรับคำแนะนำจากบุคลากรของสำนักการคลังและสินทรัพย์โดยตรง และศึกษาดูงานเพื่อนำแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณไปปรับใช้ตามบริบทของเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง