หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และ OBECQA
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 10 ส.ค. 2566 : (553 Hits)
          วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และ OBECQA ผ่านระบบ Zoom โดยนางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และรับเกียรติจากนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี)เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เกณฑ์ใหม่ ปี 2565-2568 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับ มอบหมายให้ รับผิดชอบการจัดทำ รายงานฯโรงเรียนละ 7-8 คน ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง