หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 16 ส.ค. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ ชุมพร ได้มอบหมายให้นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิดรอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ในงานจัดให้มีการประกวด บริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง • กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) • หนังสือเล่มเล็ก • กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) • ประเมินแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ • ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจ “STRONG” ณ. โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง