หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
จัดการประชุมคัดเลือกผลงาน ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอน Coding ในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 18 ส.ค. 2566 : (560 Hits)
          วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุมคัดเลือกผลงาน ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอน Coding ในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ สนับสนุนให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ได้ใช้กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายของการศึกษา โดยนางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สพม สุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอน Coding ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง