หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 19 ส.ค. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร อนุกรรมการ และเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2566” โดยมี นายประชาคม อินทรชิต ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และร่วมประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2566 เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายเลขารายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุม เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา (การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2) 2. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 4. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 5. หารือการขออนุมัตินำคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดำรงหรือเลื่อนวิทยฐานะ 6. การทบทวนผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 7. การขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นต้น ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง