หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานี
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 22 ส.ค. 2566 : (553 Hits)
          วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ ชุมพร ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้การต้อนรับชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสรณ์ อดีต รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี และตัวแทนครูอาวุโส สุราษฎร์ธานี ในดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ทุน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนชมรมฯ โดยแบ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสหวิยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 จำนวน 3 ทุน และนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 2 และ3 สหวิทยาเขต ละ 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนได้แก่ 1) ด.ญ.พิชชากร ประยูรกุล ชั้น ม.1 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 2) เด็กหญิงสุดาพร ขาวเต็มดี ชั้น ม.2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 3) เด็กหญิงวริศรา วิชัยดิษฐ์ ชั้น ม.1 โรงเรียนปากแพรกวิทยา 4) นายภูริณัฐ อุ่นขาว ชั้น ม.3 โรงเรียนไชยาวิทยา 5) ด.ญ.ขัตติยา พาเมือง ชั้นม.1 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 6) ด.ญ.ศิรินภา ไม้เรียง ชั้น ม.2 โรงเรียนพระแสงวิทยา 7) ด.ญ.รมิตา ธนบัตร ชั้นม.2 โรงเรียนเวียงสระ

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง