หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 23 ส.ค. 2566 : (552 Hits)
          วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธาน การประชุม คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ตลอดระยะเวลาการรับราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง ๆ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเกรียงไกร แก้วมีศรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1,2 และ3 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประพิจารณาเตรียมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง