หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การติดตาม หนุนเสริม โรงเรียนต้นแบบ การขับเคลื่อนนำหนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฎฐิ ”
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 29 ส.ค. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมต้อนรับ คณะติดตาม หนุนเสริม โรงเรียนต้นแบบ การขับเคลื่อนนำหนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฎฐิ ” นำโดย ณภัทร ศรีละมัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.สมุทรปราการ และคณะ โดยการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต้นแบบ ชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฎฐิไปใช้ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โรงเรียนนำเสนอผลการขับเคลื่อนการนำหนังสือฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ เยี่ยมชั้นเรียน โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และโรงเรียนครนพิทยาคม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎรานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง