หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc (youth Counselor) และค่ายทักษะชีวิต สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 1 ก.ย. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางสาวพัชราพร สุดสาย นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ , นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc (youth Counselor) และค่ายทักษะชีวิต สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับลูกเสือ เนตรนารี เป็นแกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมาย นักเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 จำนวน 17 โรงเรียนๆละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยวิทยากรคณะครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 และวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง