หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 5 ก.ย. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 4 กันยายน 2566 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้วผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชูุมพร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) ชุดที่1นายสำรวย ภักดีรองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไกลวัลย์ สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา ประธานสหวิทยาเขตชุมพร 2 และ นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ โรงเรียนละแมวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา และโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุดที่ 2 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางสมร เผือกเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ประธานสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑ นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ลงพื้นที่ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ และโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ชุดที่ 3 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชรรองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรสารผู้ทรงคุณวุฒิ นายธีรเดช จู่ทิ่น ประธานสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๒ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง