หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 5 ก.ย. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพัชราพร สุดสาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพม.สฎชพ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน มีลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจำนวน 117 คน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง