หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม และโรงเรียนนบพิตำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 7 ก.ย. 2566 : (555 Hits)
          วันที่ 7 กันยายน 2566 นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ ร.ท.พลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม และโรงเรียนนบพิตำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยนางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฯ ในครั้งนี้ด้วย

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง