หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ารติดตามงานศึกษาวิจัยตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ''โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 14 ก.ย. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 14 กันยายน 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ฯ พร้อมด้วย นางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ , นางสาวพัชราพร สุดสาย นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ , นางสาววศินี เข็มขาว นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ,นางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , นางสาวอรุณี เพชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ,นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา , จัดประชุมคณะทำงาน การติดตามงานศึกษาวิจัยตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ''โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้ารวมประชุม จำนวน 5 โรงเรียน 1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 2. โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 3. โรงเรียนด่านสวีวิทยา 4. โรงเรียนท่าชนะ 5. โรงเรียนบ้านนาสาร โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ,ครูที่รับผิดชอบ จำนวนโรงเรียนละ 2 ท่าน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง