หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 15 ก.ย. 2566 : (553 Hits)
          มื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นการหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ให้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นม.1-ม.3 จากสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 จำนวน 112 คน ผู้กำกับรองผู้กำกับกลุ่ม จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง