หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 20 ก.ย. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ประธานได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยแจ้งเพื่อทราบถึงแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดสรรวงเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับจัดสรร ตามอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 คณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตละ 3 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง