หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
งานมหกรรมวิชาการเผยแพร่ผลงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2566 (Surat - Chumphon Education Symposium 2023) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 28 ก.ย. 2566 : (553 Hits)
          วันที่ 23 กันยายน 2566 นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวบรยายพิเศษ ในงานมหกรรมวิชาการเผยแพร่ผลงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2566(Surat - Chumphon Education Symposium 2023) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2566 โดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด ซึ่งในงานนี้ มีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมนำเสนอนิทรรศการผลงานโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 16 โรงเรียน 2) กิจกรรมนำเสนอผลงานถอดบทเรียนความสำเร็จโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 / ผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ประจำปีการศึกษา 2566 /ผลงานครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Teacher as Learning Designer)/ ผลงานโรงเรียนต้นแบบการวัดผลประเมินผล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตรจำนวน 194 รางวัล มีแขกผู้มีเกียรติจากผู้แทน กตปน. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง