หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเตรียมการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 4 ต.ค. 2566 : (551 Hits)
          วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานในการประชุมเตรียมการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด และนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดซึ่งได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี จำนวน 5 คน ดังนี้ นายโสภณ ทองจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 นายธรรมดล หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยา ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร นายกิตติพงศ์ ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยาคม นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐนิคม นายพิมล รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยาคม ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ร่วมประชุมเตรียมการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง