หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจ ของประวัติศาสตร์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 4 ต.ค. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยนางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนิน จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 14 ราย (สุราษฎร์ธานี 11 ราย ชุมพร 3 ราย) กำหนดการจัดประกวดฯ ในจันทร์วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ.ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 2 จังหวัด จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจังหวัดละ 1 ราย เพื่อเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง