หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การ แข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 10 ต.ค. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานใน การดำเนินการ แข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะผู้จัดกิจกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงออก ทางความคิดตลอดจนการฝึกทักษะทางการพูด ความเป็นผู้นำ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพผ่านการสื่อสารรวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงประวัติศาสตร์ดั้งเดิม เชื่อมโยงข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบัน ระลึกถึงความภาคภูมิใจในประเทศชาติ การเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างและปกป้องบ้านเมือง พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงาม ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และครูผู้ทรงคุณวุฒิในการกล่าวสุทรพจน์ รวม 5 ท่านเป็นคณะกรรมการ มีนักเรียนในสังกัดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง