หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี”
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 20 ต.ค. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี” พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานในโครงการฯ เพื่อออกแบบแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน และครูจำนวน 2 ท่าน ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี 13 โรงเรียน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง