หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 27 ต.ค. 2566 : (553 Hits)
          วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการนิเทศฯ ได้นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา โดยมี นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะและศักยภาพของผู้เรียน ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากร และสถานศึกษา และด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในสถานศึกษา ในด้านการขับเคลื่อนด้านคุณภาพผู้เรียน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้น ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าพัฒนาสูงขึ้น หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และ 3 ) โรงเรียนปลอด o ร มส

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง