หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 29 ต.ค. 2566 : (557 Hits)
          วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร, นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โรงเรียนไชยาวิทยา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำกฎหมายการศึกษามาสู่การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกให้มีคุณภาพ และการใช้เครื่องมือในการติดตามการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก และการเก็บข้อมูลคุณภาพนักเรียนตามตัวชี้วัด โดยมี นายวิรัช เศวตศิลป์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.สฎ.ชพ. เป็นวิทยากรในการอบรม ฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง