หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การอบรม โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม "การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)"
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 7 พ.ย. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม "การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)" ระหว่างวันที่ 7 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชลธี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมโดยเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ - เรียนรู้กฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีตามที่ กำหนด ใน กฏ ก.พ. 2) - เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ รู้สึกถึงการมีคุณค่าต่อส่วนราชการและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร - ระเบียบพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบพื้นฐานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ, การจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง(ID Plan) รวมถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 27 คน และมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรใน สำนักงานเขตเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง