หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 7 พ.ย. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อม นางพจณิชา รอดภัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวทิพย์ธิภา ปานราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวศษิตา โลกถวิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งในด้านของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการเสนองบประมาณประจำปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง