หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 24 พ.ย. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.09 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมาย ให้นางหัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวนิธิดา ทองใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวมลชนก ยอดมณี นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวสุนิสา ช่วยสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล เป็นประธานในการถวายผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระราชานุญาตให้กระทรวง กรม หน่วยงาน องค์กร คณะบุคคล และเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้ากฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังที่ ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในเทศกาลกฐินปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง