หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ออกติดตามเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 28 พ.ย. 2566 : (552 Hits)
          27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายนรินธรณ์ เช่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นำคณะออกติดตามเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัด เจ้าหน้าที่ พสน. เป็น 3 ชุด เจ้าหน้าที่ พสน. ชุดที่ 1 ประกอบด้วย นายนรินธรณ์ เช่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางบุษกร เพ็ชรพวง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน นางสารภี ณ นคร นางสาวพรทิพย์ พวงเดช และ นายภิญโญ ฉิมหนู เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกติดตามเฝ้าระวังพื้นที่จัดงาน บริเวณ - วัดสมหวัง - บริเวณจัดงานหน้าโรงแรมไดมอนด์ เจ้าหน้าที่ พสน. ชุดที่ 2 ประกอบด้วย นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายเฉลิมชัย นาคสวาท ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี น.ส.ฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษา นายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ ศึกษานิเทศก์ นางสาววศินี เข็มขาว นักวิชาการศึกษา และ นางสาวพัชราพร สุดสาย นักวิชาการศึกษา ออกออกติดตามเฝ้าระวังพื้นที่จัดงาน -ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี -บริเวณชุมชนวัดท่าทอง - บริเวณชุมชนบึงขุนทะเล - วัดสุนทรนิวาส - บริเวณสะพาน ร.พ.ช. เจ้าหน้าที่ พสน. ชุดที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับภาคีเครือข่าย พสน.อำเภอบ้านนาสารออกออกติดตามเฝ้าระวังพื้นที่จัดงานริมคลองฉวาง

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง