หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุม คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 30 พ.ย. 2566 : (561 Hits)
          วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์และกำหนด นโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขต รายละเอียดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง