หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕'๖๖-๒๕๗๐)และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 18 ธ.ค. 2566 : (551 Hits)
          วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕'๖๖-๒๕๗๐)และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย นายนรินธรณ์ เช่งล้ำ ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชี้แจงแนวทางการพัฒนาฯ แผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๕ ปี ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ในช่วงบ่าย ทบทวนทิศทางการพัฒนาฯ แผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๕ ปี ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โดย นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มีผู้บริหารสำนักงานเขต บุคลากรในสำนักงานและคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง