หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 20 ธ.ค. 2566 : (561 Hits)
          วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนรินธรณ์ เช่งล้ำ ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธาน การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวฯเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมในการส่งผลงานและรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับต่างๆ ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง