หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11/2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 26 ธ.ค. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11/2566 โดย นายประชาคม จันทรชิต ประธานอนุกรรมการ นางสมร เผือกเดช ผู้แทน กศจ. นางอัญสุชา พงศพัฒนาพานิชย์ ผู้แทน กคศ.ประชุมผ่านระบบออนไลน์ นายมานิตย์ ลาวัณย์วัฒนกุล นายบรรพต มณีโชติ นายอนันต์ มณีรัตน์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางจุไรรัตน์ เกษศิลป์ ผู้แทนข้าราชการครู นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้แทนบริหารสถานศึกษา พร้อมทั้ง นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายสำรวยภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นางสาวนฤมล ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรในกลุ่มโดยที่ประชุมร่วมพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ.ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง