หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการ โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 9 ม.ค. 2567 : (551 Hits)
          วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๗ เวลา 09.30 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการ โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีขอบเขตของงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบกับรัฐบาลได้แจ้งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการบูรณาการฯกิจกรรมบรรยายขยายผลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ รูปแบบแนวทางการจัดโครงการในสถานศึกษาเป้าหมาย ตามแผน ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง