หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 22 ม.ค. 2567 : (551 Hits)
          วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ) พร้อม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งได้มีการจัดประชุมพบปะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ของจังหวัดชุมพร และได้มอบนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดชุมพร เพราะการศึกษาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัด ช่วยขจัดความยากจนของพี่น้องประชาชนแบบยั่งยืน ทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และช่วยลดปัญหาทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความ การจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการประสบการณ์จากภาคการเกษตร สถานประกอบการ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ของจังหวัด จะช่วยสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ปิดช่องว่างทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณประเดิม ชั้น ๕ อาคาร ๑๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง