หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 24 ม.ค. 2567 : (552 Hits)
          วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ ที่ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กำหนดจัดการนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับทอง เพชร รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 16 โรงเรียน ขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงาน การทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยนักเรียนแกนนำ มี 4 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และฝ่ายกิจกรรม และพัฒนาสู่โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านรักษา มาตรการ ด้านการเฝ้าระวัง และมาตรการด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วม นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวนกว่า 100 คน โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ห้อง ระดับทอง เพชร รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 และ ปีที่ 2 มี นายสำรวย ภักดี นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธาน ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมิน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง