หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน. .(O.NET..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 25 ม.ค. 2567 : (551 Hits)
          วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วยนางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน. .(O.NET..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ดำเนินการโดย ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รอง ผอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหัวข้อการประชุม เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ Digital Testing บทบาทหน้าที่ การเตรียมสนามสอบ การใช้งานเอกสาร ระบบบริหารจัดการสอบและอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ และความเข้าใจแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)และการใช้งานระบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สทศ.

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง