หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือรอบกองไฟ
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 4 ก.พ. 2567 : (551 Hits)
          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือรอบกองไฟลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษอยู่ค่ายพักแรมของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 290 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง