หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมมอบนโยบายการรับนักเรียนฯ และชี้แจงการใช้ งานระบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 7 ก.พ. 2567 : (551 Hits)
          ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประชุมมอบนโยบายการรับนักเรียนฯ และชี้แจงการใช้ งานระบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 และมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2567 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯและนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพบริบทของหน่วยงาน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทํางาน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง