หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 8 ก.พ. 2567 : (548 Hits)
          วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ต่อมา นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบนโยบายและบรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ชี้แจงการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ โดยนายสุจินตต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละ สนามสอบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ และชี้แจงการจัดสอบให้แก่หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อกลับไปจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับ สนามสอบที่รับผิดชอบต่อไป ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง