หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดผลงานวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 14 ก.พ. 2567 : (550 Hits)
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดผลงานวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง อันจะส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ สถานศึกษากรอกใบสมัคร และส่งผลงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ช่องทาง Google Form ที่ https://forms.gle/9bhBpuGdhHH9VPfX7 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/1OqlpKIPiO8J25OwV51dcQO9IqNU0CnmE/view?usp=sharing

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง