หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 18 ก.พ. 2567 : (550 Hits)
          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด พร้อมด้วย นางสาวอรุณี เพชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ,นางสาวพรทิพย์ พวงเดช นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ และนางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ,โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา , โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และเพื่อให้การบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียน มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่มีส่วนร่วม ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาเขตละ 3 ท่าน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบครั้งนี้ ตามโรงเรียนต่างๆ ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ตามความเหมาะสมและบริบทในแต่ละสหวิทยาเขต ดังนี้ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 2 1. นายธีรเดช จู่ทิ่น ผอ.ร.ร.พุนพินพิทยาคม 2. นายวิสัณห์ พาหะมาก ผอ.ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ 3. นายวานิช อินทร์สุวรรณ ผอ.ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3 1. นายธรรมดล หงษ์ทอง ผอ.ร.ร.บ้านนาสาร 2.นายพีรพงษ์ ทรรพคช ผอ.ร.ร.บ้านนาวิทยาคม 3. นายสันติชูชัย ชำนาญ ผอ.ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม สหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 1..นางรักษิณา ยอดมงคล ผอ.ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก 2. นางพรพนา แดงสกล ผอ.ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา 3.นายศุภชัย ตักชะเลง ผอ.ร.ร.ท่าข้ามวิทยา สหวิทยาเขตชุมพร เขต 2 นายวันชัย พลดงนอก ผอ.ร.ร.ละแมวิทยา นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผอ.ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา นางกษมาพร ชวาลิต ผอ.ร.ร.เมืองหลังสวน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง