หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
# รายการข่าว วันที่แสดง วันที่สิ้นสุด ยอดชม
94 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน   22 พ.ย. 2566 31 ม.ค. 2567 61
93 หนังสือขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...   22 พ.ย. 2566 5 ธ.ค. 2566 613
92 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...   22 พ.ย. 2566 24 ธ.ค. 2566 267
91 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 1...   16 พ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566 449
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)...   14 พ.ย. 2566 16 พ.ย. 2566 163
89 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3...   7 พ.ย. 2566 7 พ.ย. 2566 3010
88 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร...   3 พ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566 2830
87 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2566 รอบที่ 1 ...   1 พ.ย. 2566 1 พ.ย. 2566 2778
86 ผลการสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสำนักงาน เขต...   31 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566 2724
85 ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2566 ...   30 ต.ค. 2566 30 พ.ย. 2566 2878
84 การสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   25 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2566 2708
83 การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี 25...   25 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2566 2662
82 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   19 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566 2818
81 การย้ายผู้ยริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2...   16 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566 2700
80 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ...   6 ต.ค. 2566 20 ต.ค. 2566 2794
79 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   3 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566 2718
78 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   27 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 2832
77 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   19 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 2714
76 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   19 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 2686
75 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   12 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 2698
74 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   23 ส.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 2680
73 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   24 ส.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 2718
72 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน...   21 ส.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 2700
71 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   17 ส.ค. 2566 6 ก.ย. 2566 2690
70 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ...   8 ส.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 2704
69 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ...   6 ส.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 2682
68 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...   27 ก.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 2656
67 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...    21 ก.ค. 2566 31 ก.ค. 2566 2708
66 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2566...   17 ก.ค. 2566 31 ก.ค. 2566 2922
65 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2566...   10 ก.ค. 2566 30 ส.ค. 2566 2666
64 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2...   3 ก.ค. 2566 15 ก.ย. 2566 2672
63 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...   30 มิ.ย. 2566 31 ก.ค. 2566 2694
62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...   30 มิ.ย. 2566 25 ก.ค. 2566 2702
61 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี พ.ศ.2566...   30 มิ.ย. 2566 31 ก.ค. 2566 2656
60 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   20 มิ.ย. 2566 30 มิ.ย. 2566 2652
59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...   16 มิ.ย. 2566 30 มิ.ย. 2566 2668
58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค กและภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค...   13 มิ.ย. 2566 30 มิ.ย. 2566 2656
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)...   9 มิ.ย. 2566 15 มิ.ย. 2566 2652
56 ตัวอย่างใบรับรองแพทย์   30 พ.ค. 2566 31 ก.ค. 2566 2656
55 ตัวอย่างใบอนุญาตที่ออกโดยคุรุสภา   29 พ.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566 2652
54 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ...   26 พ.ค. 2566 31 ก.ค. 2566 2674
53 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแ...    16 พ.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566 2648
51 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางดารศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2566 ครั้งที่ 1...   30 เม.ย. 2566 30 มิ.ย. 2566 2662
50 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรชการทั่วไป สังกัด สพม.สฎชพ...   19 เม.ย. 2566 26 เม.ย. 2566 2674
49 การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566   7 เม.ย. 2566 31 พ.ค. 2566 2650
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ขอแก้ไขประกาศผลการประเมินและรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน...   4 เม.ย. 2566 29 เม.ย. 2566 2644
46 ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2...   3 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2566 2650
45 แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...   31 มี.ค. 2566 20 เม.ย. 2566 2644
44 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)...   28 มี.ค. 2566 3 เม.ย. 2566 2648
43 องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...   23 มี.ค. 2566 29 เม.ย. 2566 2644
41 ตัวอย่างใบสมัครสอบ   14 มี.ค. 2566 24 มี.ค. 2566 2644
40 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...   14 มี.ค. 2566 24 มี.ค. 2566 2652
39 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1...    11 ม.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 2656
38 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่1)...   3 ม.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 2662
37 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู...    4 ม.ค. 2566 28 ก.พ. 2566 2674
36 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)...   18 ต.ค. 2565 2 พ.ย. 2565 2644
35 การประเมินโครงการเบญจวิถีที่ส่งผลต่อคุณลักษณะสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบโมเดล...   7 ต.ค. 2565 31 ธ.ค. 2565 2648
34 ประกาศตำแหน่งว่างผ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) ...   16 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 2642
33 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565...   30 มิ.ย. 2565 5 ก.ค. 2565 2648
32 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)...   27 พ.ค. 2565 10 มิ.ย. 2565 2644
31 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)...   20 พ.ค. 2565 6 มิ.ย. 2565 2644
30 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรื่องการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565...   8 เม.ย. 2565 16 เม.ย. 2565 2646
29 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ...   21 มี.ค. 2565 5 เม.ย. 2565 2644
28 ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน ...   16 มี.ค. 2565 25 มี.ค. 2565 2644
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน ...   14 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 2644
26 ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ภาษาจีน   2 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 2644
25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพม.สฎชพ...   1 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 2644
24 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)...   24 ม.ค. 2565 27 ม.ค. 2565 2648
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลติครูที่มีความสามารถพิเศษ...   19 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 2642
22 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค)...   13 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 2642
21 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร...   6 ม.ค. 2565 11 ก.พ. 2565 2644
20 ประกาศตำแหน่งว่างผ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ...   15 ต.ค. 2564 2 พ.ย. 2564 2644
19 การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน... 15 ส.ค. 2565 3 ก.ย. 2564 2642
18 รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565...   4 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564 2644
17 การจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์... 1 ก.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 2642
16 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ ฉก.คศ สพม.11   1 ก.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 2644
15 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...   1 ก.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 2642
14 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564...   1 ก.ค. 2564 31 ก.ค. 2564 2646
13 ประกาศ : รายชื่อการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2564...   29 พ.ค. 2564 18 มิ.ย. 2564 2642
12 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (เพิ่มเติม)...   7 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564 2648
11 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา   17 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 2650
10 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย...   1 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 2654
9 กำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564   25 ก.พ. 2564 30 เม.ย. 2564 2642
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2...   23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 2648
7 กำหนดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้าน วิทยศาสตร์ - คณ...   4 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 2646
5 กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ "เด็กไทยยุคใหม่ รักได้ รักเป็น ปลอดภัยไกลโควิด"...   27 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564 2644
4 แนวข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (ระดับมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์)...   8 ม.ค. 2564 28 ก.พ. 2564 2646
3 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพม.เขต 11...   8 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 2646
2 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 11 (เพิ่มเติม)...   5 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 2644
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...   5 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 2658
# รายการข่าว วันที่แสดง วันที่สิ้นสุด ยอดชม
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง