หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
111 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 เม.ย. 2567 16
110 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 มี.ค. 2567 38
109 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.พ. 2567 63
108 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 9 ม.ค. 2567 68
107 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 ธ.ค. 2566 79
106 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 21 พ.ย. 2566 99
105 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 พ.ย. 2566 81
104 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 16 ต.ค. 2566 109
103 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2566 92
102 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ย. 2566 140
101 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ส.ค. 2566 131
100 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ค. 2566 176
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2566 203
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2566 173
97 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 168
96 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 165
94 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 165
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 168
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 119
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 86
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 87
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 93
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 91
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 140
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 71
85 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 มิ.ย. 2566 154
84 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 พ.ค. 2566 125
82 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 เม.ย. 2566 175
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 14 มี.ค. 2566 201
80 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2566 136
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ก.พ. 2566 201
78 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.พ. 2566 181
77 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 3 ก.พ. 2566 202
76 การขายทอดตลาดต้นไม้(ต้นจามจุรี) ของโรงเรียนพระแสงวิทยา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ม.ค. 2566 172
75 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 27 ม.ค. 2566 177
74 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2566 134
73 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ธ.ค. 2565 163
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 ธ.ค. 2565 244
71 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 18 พ.ย. 2565 242
70 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2565 152
69 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 154
68 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 164
67 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ย. 2565 185
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ส.ค. 2565 270
65 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ส.ค. 2565 186
64 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.ค. 2565 199
63 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 11 ก.ค. 2565 161
62 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 191
61 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 244
60 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 204
58 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.ค. 2565 192
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 183
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 157
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 221
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 191
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 157
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 162
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 219
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 153
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 142
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 มิ.ย. 2565 169
43 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 9 มิ.ย. 2565 215
42 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 พ.ค. 2565 183
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 พ.ค. 2565 232
39 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 พ.ค. 2565 173
38 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 172
37 ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 177
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 พ.ค. 2565 247
35 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 เม.ย. 2565 247
34 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2565 205
33 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.พ. 2565 235
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 233
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 301
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ม.ค. 2565 238
29 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2565 231
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ธ.ค. 2564 247
27 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ธ.ค. 2564 239
26 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 16 พ.ย. 2564 297
25 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2564 228
24 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 295
23 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 334
22 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.ย. 2564 282
21 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 6 ส.ค. 2564 302
20 การขายทอดตลาดต้นไม้(ตะเคียนทอง)   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 4 ส.ค. 2564 376
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 346
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 364
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 354
16 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 317
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 317
14 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 ก.ค. 2564 304
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 321
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 311
11 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 29 มิ.ย. 2564 322
10 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มิ.ย. 2564 346
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 25 พ.ค. 2564 406
8 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 พ.ค. 2564 345
7 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 7 เม.ย. 2564 264
6 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มี.ค. 2564 307
5 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ หอประชุม   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 8 มี.ค. 2564 384
4 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 ก.พ. 2564 329
3 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ บ้านพักครู   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 ม.ค. 2564 515
2 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2564 497
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 12 พ.ย. 2563 433
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง