หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 14 มี.ค. 2566 17
80 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2566 19
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ก.พ. 2566 54
78 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.พ. 2566 37
77 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 3 ก.พ. 2566 44
76 การขายทอดตลาดต้นไม้(ต้นจามจุรี) ของโรงเรียนพระแสงวิทยา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ม.ค. 2566 65
75 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 27 ม.ค. 2566 46
74 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2566 49
73 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ธ.ค. 2565 83
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 ธ.ค. 2565 111
71 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 18 พ.ย. 2565 115
70 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2565 71
69 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 76
68 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 82
67 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ย. 2565 104
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ส.ค. 2565 151
65 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ส.ค. 2565 105
64 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.ค. 2565 121
63 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 11 ก.ค. 2565 89
62 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 111
61 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 112
60 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 101
58 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.ค. 2565 111
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 103
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 75
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 72
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 69
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 76
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 75
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 71
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 74
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 64
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 มิ.ย. 2565 88
43 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 9 มิ.ย. 2565 80
42 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 พ.ค. 2565 85
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 พ.ค. 2565 89
39 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 พ.ค. 2565 97
38 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 94
37 ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 92
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 พ.ค. 2565 102
35 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 เม.ย. 2565 117
34 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2565 120
33 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.พ. 2565 145
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 157
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 168
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ม.ค. 2565 161
29 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2565 151
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ธ.ค. 2564 162
27 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ธ.ค. 2564 159
26 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 16 พ.ย. 2564 172
25 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2564 149
24 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 193
23 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 195
22 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.ย. 2564 196
21 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 6 ส.ค. 2564 222
20 การขายทอดตลาดต้นไม้(ตะเคียนทอง)   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 4 ส.ค. 2564 258
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 266
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 218
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 213
16 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 194
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 197
14 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 ก.ค. 2564 178
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 216
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 186
11 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 29 มิ.ย. 2564 239
10 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มิ.ย. 2564 200
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 25 พ.ค. 2564 327
8 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 พ.ค. 2564 250
7 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 7 เม.ย. 2564 203
6 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มี.ค. 2564 248
5 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ หอประชุม   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 8 มี.ค. 2564 324
4 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 ก.พ. 2564 275
3 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ บ้านพักครู   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 ม.ค. 2564 452
2 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2564 438
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 12 พ.ย. 2563 345
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง