หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
117 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567...   กชพรรณ ดวงมุสิก 15 ก.ค. 2567 17
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.ค. 2567 50
115 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 มิ.ย. 2567 66
114 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 มิ.ย. 2567 49
113 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มิ.ย. 2567 57
112 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 พ.ค. 2567 71
111 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 เม.ย. 2567 75
110 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 มี.ค. 2567 80
109 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.พ. 2567 114
108 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 9 ม.ค. 2567 127
107 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 ธ.ค. 2566 120
106 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 21 พ.ย. 2566 153
105 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 พ.ย. 2566 126
104 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 16 ต.ค. 2566 151
103 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2566 119
102 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ย. 2566 161
101 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ส.ค. 2566 146
100 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ค. 2566 198
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2566 227
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2566 202
97 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 192
96 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 188
94 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 194
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 194
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 145
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 109
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 110
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 117
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 112
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 163
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 91
85 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 มิ.ย. 2566 174
84 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 พ.ค. 2566 151
82 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 เม.ย. 2566 199
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 14 มี.ค. 2566 227
80 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2566 161
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ก.พ. 2566 229
78 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.พ. 2566 209
77 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 3 ก.พ. 2566 232
76 การขายทอดตลาดต้นไม้(ต้นจามจุรี) ของโรงเรียนพระแสงวิทยา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ม.ค. 2566 196
75 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 27 ม.ค. 2566 204
74 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2566 157
73 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ธ.ค. 2565 185
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 ธ.ค. 2565 272
71 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 18 พ.ย. 2565 262
70 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2565 176
69 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 177
68 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 185
67 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ย. 2565 206
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ส.ค. 2565 290
65 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ส.ค. 2565 208
64 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.ค. 2565 219
63 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 11 ก.ค. 2565 183
62 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 215
61 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 267
60 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 225
58 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.ค. 2565 212
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 205
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 180
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 248
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 219
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 184
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 186
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 241
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 175
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 162
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 มิ.ย. 2565 191
43 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 9 มิ.ย. 2565 236
42 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 พ.ค. 2565 204
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 พ.ค. 2565 250
39 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 พ.ค. 2565 195
38 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 195
37 ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 200
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 พ.ค. 2565 267
35 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 เม.ย. 2565 269
34 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2565 226
33 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.พ. 2565 252
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 253
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 322
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ม.ค. 2565 259
29 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2565 253
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ธ.ค. 2564 268
27 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ธ.ค. 2564 260
26 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 16 พ.ย. 2564 320
25 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2564 252
24 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 316
23 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 355
22 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.ย. 2564 300
21 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 6 ส.ค. 2564 319
20 การขายทอดตลาดต้นไม้(ตะเคียนทอง)   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 4 ส.ค. 2564 405
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 369
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 386
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 375
16 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 338
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 338
14 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 ก.ค. 2564 321
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 344
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 330
11 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 29 มิ.ย. 2564 345
10 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มิ.ย. 2564 370
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 25 พ.ค. 2564 427
8 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 พ.ค. 2564 366
7 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 7 เม.ย. 2564 278
6 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มี.ค. 2564 323
5 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ หอประชุม   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 8 มี.ค. 2564 398
4 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 ก.พ. 2564 344
3 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ บ้านพักครู   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 ม.ค. 2564 530
2 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2564 512
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 12 พ.ย. 2563 446
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง