หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
102 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ย. 2566 27
101 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ส.ค. 2566 53
100 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ค. 2566 98
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2566 131
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2566 106
97 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 94
96 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 99
94 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 72
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 98
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 61
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 38
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 37
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2566   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 44
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 30
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 43
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26 มิ.ย. 2566 28
85 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 มิ.ย. 2566 102
84 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 พ.ค. 2566 73
82 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 เม.ย. 2566 78
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 14 มี.ค. 2566 110
80 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2566 86
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ก.พ. 2566 131
78 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.พ. 2566 106
77 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 3 ก.พ. 2566 115
76 การขายทอดตลาดต้นไม้(ต้นจามจุรี) ของโรงเรียนพระแสงวิทยา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ม.ค. 2566 124
75 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 27 ม.ค. 2566 100
74 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2566 91
73 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ธ.ค. 2565 121
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 ธ.ค. 2565 164
71 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 18 พ.ย. 2565 152
70 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2565 111
69 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 114
68 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ต.ค. 2565 121
67 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ก.ย. 2565 139
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 ส.ค. 2565 187
65 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ส.ค. 2565 141
64 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.ค. 2565 158
63 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 11 ก.ค. 2565 122
62 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 147
61 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 155
60 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 5 ก.ค. 2565 138
58 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.ค. 2565 148
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 143
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 114
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 108
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 111
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 111
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 116
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 108
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 110
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 101
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 มิ.ย. 2565 124
43 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 9 มิ.ย. 2565 114
42 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 พ.ค. 2565 125
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 พ.ค. 2565 127
39 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 พ.ค. 2565 131
38 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 128
37 ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 130
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 พ.ค. 2565 137
35 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 เม.ย. 2565 154
34 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2565 155
33 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.พ. 2565 180
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 192
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 207
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ม.ค. 2565 196
29 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2565 188
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ธ.ค. 2564 201
27 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ธ.ค. 2564 195
26 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 16 พ.ย. 2564 207
25 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2564 186
24 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 241
23 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 233
22 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.ย. 2564 239
21 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 6 ส.ค. 2564 258
20 การขายทอดตลาดต้นไม้(ตะเคียนทอง)   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 4 ส.ค. 2564 299
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 302
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 268
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 256
16 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 232
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 233
14 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 ก.ค. 2564 215
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 259
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 220
11 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 29 มิ.ย. 2564 274
10 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มิ.ย. 2564 235
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 25 พ.ค. 2564 365
8 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 พ.ค. 2564 286
7 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 7 เม.ย. 2564 231
6 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มี.ค. 2564 270
5 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ หอประชุม   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 8 มี.ค. 2564 351
4 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 ก.พ. 2564 296
3 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ บ้านพักครู   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 ม.ค. 2564 480
2 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2564 463
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 12 พ.ย. 2563 371
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง